Distances līgums

   Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA „MAMI”, Reģ.Nr.40103196006, Juridiskā adrese: Maskavas iela 180-6, Rīga, LV-1019, Latvija un pircēju, kas veic pirkumu www.mami.lv interneta veikalā.

   Līgumā lietotu jēdzienu skaidrojums:

   Pircējs 
   Pircējs šī Līguma izpratnē ir persona, kas veic pirkumu www.mami.lv interneta veikalā. Pircējs ir persona, kas veic pirkumu bez komerciāliem nolūkiem. Ja Jūs neesat
Pircējs šī līguma izpratnē, lūdzu, neveiciet pirkumu www.mami.lv interneta veikalā.  

   Personas, kas vēlas iegādāties mūsu piedāvātās preces komerciālos nolūkos, tiek aicinātas sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi: infomami.lv@gmail.com .

   Distances līgums 
   Līgums starp Pircēju un SIA „MAMI” tiek automātiski noslēgts, līdz ko Pircējs ir izdarījis pasūtījumu. 
   Veicot pasūtījumu www.mami.lv interneta veikalā, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar „Distances līgumu” (turpmāk tekstā – Līgums) un pilnībā piekrītat šī Līguma nosacījumiem.

    Līgums uzliek abpusējas saistības un pienākumus!

   1. PRECES PASŪTĪŠANA

   Veicot pasūtījumu interneta veikalā www.mami.lv,  Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem automātiski ģenerētu pasūtījuma apstiprinājumu.

   Gadījumā, ja Pircējs nav saņēmis interneta veikala www.mami.lv pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pasta adresi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot: infomami.lv@gmail.com vai zvanot: 27 620 000, lai pārliecinātos vai pasūtījums ir reģistrēts.

   Darba dienās 24 stundu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas, Pircējs uz norādīto e-pasta adresi saņem priekšapmaksas rēķinu vai komentārus par pasūtījuma izpildes gaitu, vai preču alternatīvu piedāvājumu gadījumos, ja pasūtītās preces nav pieejamas.

   2. PRECES UN TO CENAS

   Preču cenas ir norādītas EURO valūtā ar PVN.

   Piegādes cena nav iekļauta preces cenā. Piegādes cenas un kārtība norādītas sadaļā "Darījuma nosacījumi" .

   3. APMAKSAS KĀRTĪBA

   Preču apmaksas veidi un kārtība norādīti sadaļā "Darījuma nosacījumi" .

   4.PASŪTĪJUMA IZPILDES KĀRTĪBA

   Pasūtījuma izpildes termiņi un kārtība ir atkarīgi no apmaksas un piegādes veida, kā arī no izvēlētās preces. Par pasūtījuma izpildes termiņiem skaidrots sadaļā "Darījuma nosacījumi" . 

   5.PIRCĒJA TIESĪBAS

   5.1. Pircējam ir tiesības izvēlēties un iegādāties preces interneta veikalā www.mami.lv gan kā reģistrētam, gan kā nereģistrētam klientam; 
   5.2. Pircējam ir tiesības izvēlēties jebkuru no piedāvātiem piegādes veidiem; 
   5.3. Pircējam ir tiesības atteikties un atgriezt piegādātās preces: 
   5.3.1. Pircējam ir tiesības atgriezt iegādātās preces 14 dienu laikā no preču
saņemšanas brīža, nosūtot e-pastu un pazinojot par preces atgriesanu, ka ari vienojoties par konkretu atgriesanas laiku un vietu;

   5.3.2. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā;

   5.3.3. Pircēja pretenzijas uzskatāmas par nepamatotām attiecībā uz preces defektiem, kas radušies Pircēja nevērīgas attieksmes rezultātā (piem., mehāniski bojājumi);

   5.3.4. Atgriežot preci, Pircējs sedz visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus; 
   5.3.5. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības preces brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā, visus ar preču atgriešanu saistītos izdevumus sedz SIA „MAMI”; 

   5.3.6. Saskaņā ar MK noteikumu Nr.207 15.3 punktu Pircējs nevar atgriezt zeķbikses, zeķes un citas neatvietojamas preces vai preces, kuras pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, kā arī apakšveļu, ja nav ievērotas Preču pielaikošanas prasības. Izņēmums ir brāķa vai neatbilstošas preces gadījumi; 
   5.3.7. Pircējam ir tiesības saņemt par preci samaksāto naudu, ja Pircējs ir izpildījis sekojošus preču atgriešanas noteikumus: 
- ir aizpildīta un nosūtīta Preču atteikuma veidlapa;

- 7 dienu laikā no atteikuma iesniegšanas nelietota prece oriģinālajā iepakojumā un ar visiem oriģinālajiem marķējumiem, pirms tam nosūtot e-pastu un pazinojot par preces atgriesanu, ka ari vienojoties par konkretu atgriesanas laiku un vietu;

- brāķa vai neatbilstošas preces gadījumā sūtot preci pa pastu jāpievieno čeks par atpakaļ sūtīšanas izdevumiem. 

   5.3.8. Ja Pircējs ir ievērojis visus ar preču atgriešanu saistītos noteikumus, tad 5 darba dienu laikā pēc atgrieztā sūtījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no Pircēja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, SIA „MAMI” atmaksā Pircēja bankas kontā preces vērtību, neatmaksājot piegādes izmaksas.

    5.4. Tiesības atteikties no pasūtījuma. 
    5.4.1. Pircējam ir tiesības atteikties no pasūtījuma, ja SIA „MAMI” nav izpildījusi norādītos vai nevar izpildīt vēlamos preces piegādes termiņus; 
    5.4.2. Gadījumā, ja Pircējs no pasūtījuma atsakās preces piegādes laikā, Pircēja pienākums ir segt piegādes izmaksas.

   6. PIRCĒJA PIENĀKUMI

   6.1. Pircēja pienākums ir rūpīgi iepazīties ar Distances līgumu un citiem noteikumiem, kas attiecas uz preču pasūtīšanas, apmaksas, piegādes un atgriešanas kārtību un uzņemties atbildību par noteikumu neievērošanu; 
    6.2. Pircējam, reģistrējoties kā www.mami.lv klientam, ir pienākums aizpildīt visus norādītos laukus; 
    6.3. Pircējam ir pienākums, aizpildot reģistrācijas veidlapu, kā arī veidlapu, kas
aizpildāma veicot pasūtījumu, sniegt par sevi patiesas ziņas; 
    6.4. Pircējs ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu un jebkurām tiesiskajām
sekām, kas kādai no līgumslēdzēju pusēm var rasties nepatiesu ziņu sniegšanas gadījumā; 
    6.5. Pircējs ir atbildīgs par sniegtās informācijas precizitāti. SIA „MAMI”
neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad Pircēja pasūtītā prece netiek piegādāta pircējam, neprecīzi norādītas informācijas dēļ.
    6.6. Aizliegumi: 
    Pircējiem un jebkuriem citiem interneta veikala www.mami.lv apmeklētājiem ir stingri aizliegts: 

• kopēt, uzglabāt, arhivēt un pilnīgi vai daļēji publicēt www.mami.lv publicētās fotogrāfijas, kā arī pārpublicēt jebkuru informāciju bez atsauces uz www.mami.lv.;

• lietot jebkādus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu veikala www.mami.lv servera informācijai, 
• vākt, kopēt un citādi iegūt datus par citiem Pircējiem; 
• veikt aplinkus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi www.mami.lv
• apzināti veidot nesamērīgu slodzi www.mami.lv IT infrastruktūrai vai traucēt sekmīgai www.mami.lv darbībai; 
• ievietot informāciju, kas satur vīrusus vai citas tehnoloģijas, kas kaitē www.mami.lv interesēm un īpašumam, un tā lietotājiem. 
   Par minēto aizliegumu pārkāpumu SIA „MAMI” ziņos attiecīgajām iestādēm,
kā arī patur tiesības liegt turpmāku piekļuvi interneta veikalam www.mami.lv personai, uz kuru gulstas aizdomas par aizliegumu pārkāpumu.

   7. SIA „MAMI” TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

   7.1. SIA „MAMI” piedāvā saviem Pircējiem augstas kvalitātes preces. Brāķa gadījumā, SIA „MAMI”, atmaksāt Pircējam viņa samaksāto preces vērtību, kā arī preces atgriešanas izdevumus; 
   7.2. SIA „MAMI” piedāvā saviem Pircējiem ērtus piegādes nosacījumus. Ja
SIA „MAMI” nav izpildījis norādītos preces piegādes termiņus, SIA „MAMI” atvainojas un dod Pircējam tiesības atteikties no pasūtījuma; 
    7.3. SIA „MAMI” augsti vērtē Pircēju uzticību, tāpēc apņemas nodrošināt
augstu Personas datu aizsardzības līmeni, kā arī bez pircēja piekrišanas neizpaust viņa sniegto informāciju trešajām personām; 
    7.4. SIA „MAMI” komanda strādā pie tā, lai visa informācija par precēm,
to pieejamību, cenām un piegādi būtu korekta un pareiza. 

    7.5. Interneta veikala www.mami.lv preču apraksti tiek veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas, un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām, modifikācijas vai komplektācijas maiņas.

    7.6. Interneta veikalā www.mami.lv apskatāmajām precēm un cenām ir informatīvs raksturs. Cenas un preču piedāvājums var tikt mainīti bez brīdinājuma.

    7.7. Preces izskats var atšķirties no katalogā redzamā. SIA “MAMI” patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma piegādāt preces, kuru ārējais izskats, iepakojums vai īpašības nedaudz atšķiras no šo preču aprakstiem interneta veikala www.mami.lv katalogā.

    7.8. SIA „MAMI” patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus gadījumos, kad radušās aizdomas, ka Pircējs nav Pircējs šī līguma izpratnē un iegādājas preces komerciāliem mērķiem.

 
Līgums tapis saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem: 
• Patērētāju tiesību aizsardzības likums;
• Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumi Nr.207

„Noteikumi par distances līgumu”

 
Izstrādāja iGreen Digital  SIA MAMI © 2024